Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż drewna wielkowymiarowego, sadzonek drzew leśnych, a w sezonie przedświątecznym także choinek.

Sprzedaż drewna

Obowiązujący cennik detaliczny sprzedaży drewna znajdą Państwo poniżej. Prosimy o kontakt telefoniczny, jeśli interesuje Państwa zakup drewna.

Administratorem danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik z siedzibą w Prudnik przy ul. Dąbrowskiego 34, 48-200 Prudnik, REGON 530558915, tel. 774363241, zwane dalej „nadleśnictwem”; Inspektorem ochrony danych w nadleśnictwie jest Pan Jarosław Sulewski, e-mail; prudnik@katowice.lasy.gov.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu sprzedaży detalicznej drewna na podstawie art. 6 ust.1 lit. c  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”. Odbiorcą danych osobowych będzie nadleśnictwo, podmioty udzielające wsparcia nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dotyczącą okresów przechowywania dokumentów, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższego celu.

Sprzedaż choinek

Sprzedaż choinek odbywa się w leśniczówkach. Adresy znajdą Państwo w zakładce kontakt.

Sprzedaż sadzonek

Z dniem 31.12.2018r N-ctwo Prudnik wygasza produkcję szkółkarską. Do wyczerpania zapasu prowadzona jest sprzedaż następujących gatunków:

Symbol produkcyjny

Cena za tysiąc szt. [zł]

SO 3/0

704,61

SO 1/2

3831,83

Sosna limba 3/10 (70cm -1,5 m wys.)

6386,39

SW 3/0

563,38

SW 2/2

6130,94

ŚW 2/3

6094,42

Św 3/1

853,76

JD 3/0

4992,64

BK 1/2

3831,84

BK 1/3

5987,25

BK 2/1

2845,85

DB.S 2/0

1276,17

DB.S 3/0

1110,42

 

Oferujemy sadzonki w wysokości od 20-50cm

Tel. kontaktowy od pon. do piątku  - p. Agata Nowak 600 974 235

 

Najbliższe nadleśnictwa prowadzące działalność szkółkarską:

Nadleśnictwo Prószków tel.77 4648022

Nadleśnictwo Opole tel. 77 4540542
 

Od 26.10.2018 r. w Nadleśnictwie Prudnik możliwe jest dokonywanie płatności kartą płatniczą. Obecnie możliwość taka istnieje w punkcie kasowym nadleśnictwa w Prudniku przy ul. Dąbrowskiego 34 oraz w leśnictwach Biechów i Markowice.