Asset Publisher Asset Publisher

pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie Nadleśnictwa Prudnik wszystkie zarejestrowane pomniki przyrody są wiekowymi drzewami, grupami lub alejami drzew. Zgodnie z dostępnymi informacjami w granicach administracyjnych jednostki występuje około 40 takich obiektów. Na gruntach w zarządzie nadleśnictwa znajduje się 7 drzew pomnikowych, w tym: 4 dęby szypułkowe, 1 jesion, 1 buk i 1 daglezja.