Asset Publisher Asset Publisher

Majówka 2018

Służby patrolują las w trosce o bezpieczeństwo na szlakach turystycznych oraz by ograniczyć szkodnictwo leśne.

Akcja trwa od 28 kwietnia i zakończy się w dniu 6 maja i dotyczy zwalczania bezprawnego korzystania z lasu na obszarach leśnych o dużym nasileniu ruchu turystycznego. Swoim zasięgiem obejmuje wszystkie tego typu obszary w granicach RDLP Katowice – Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Góry Opawskie oraz Jurę Krakowsko-Częstochowską. Patrole prowadzą specjalne zespoły zadaniowe Straży Leśnej oraz połączone patrole Straży Leśnej, Policji i Straży Miejskiej.