Asset Publisher Asset Publisher

Weekendowe sadzenie lasu w Biechowie

Wzorem ubiegłego roku drzewka sadzili pracownicy nyskiego starostwa oraz myśliwi z Koła Łowieckiego „Łoś” w Nysie.

Tysiąc małych świerków posadzono głownie z myślą o zwierzętach zamieszkujących biechowski las. Dla wielu dużych zwierząt nie ma lepszego schronienia od gęstych iglastych młodników. Ze względu na trudną sytuację świerka w ostatnich latach (cierpi od suszy) miejsc takich jest w nadleśnictwie coraz mniej. Zdarza się, że usychają młode lasy, które trzeba wycinać i sadzić od nowa. Mimo to nie rezygnujemy całkowicie z tego drzewa i wszędzie tam, gdzie ma ono większe szanse przeżycia, wprowadzamy je na niewielkich powierzchniach. Akcje sadzenia lasu organizowane są w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Lasów państwowych „1000 drzew na minutę”. Akcja w Biechowie, obok fizycznego wysiłku była także okazją do spotkania przy ognisku. Nadleśnictwo przygotowuje też różnego rodzaju konkursy i zabawy terenowe.