Asset Publisher Asset Publisher

XXI Mała Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

29 listopada 2017 r. w Głuchołazach, w Ośrodku Wypoczynkowym „Czerwony Kozioł”, odbył się finał konkursu organizowanego przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych i Nadleśnictwo Prudnik.

W eliminacjach wewnątrzszkolnych wyłaniających reprezentacje finałowe wzięło udział 174 uczniów szkół podstawowych z terenu Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i jego okolic. Ostatecznie do finału zakwalifikowało się 37 uczniów reprezentujących 13 szkół. Konkurs patronatem honorowym objęli: Burmistrz Głuchołaz, Starosta Prudnicki i Starosta Nyski, a patronat medialny zapewnił „Tygodnik Prudnicki”. W czasie konkursu uczniowie musieli zmierzyć się z zadaniami sprawdzającymi ich wiedzę o Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie”. Część pytań tradycyjnie wymagała rozpoznania występujących na terenie parków roślin, zwierząt i grzybów. Po części konkursowej wszyscy zaproszeni zostali na słodki poczęstunek, a następnie na żywą lekcję przyrody, na temat szeroko pojętego łowiectwa oraz zwierząt i ich zwyczajów. Pogadankę prowadzili członkowie Koła Łowieckiego nr 1 w Nysie, Mieczysław Forczek i Daniel Franas. Panowie zaprezentowali stroje łowieckie oraz spreparowane okazy zwierząt leśnych. XXI Olimpiadę uświetnił swą obecnością znamienity gość - Pan Karol Koziarowski, emerytowany nauczyciel biologii, który realizuje swoje pasje przyrodnicze poprzez edukację przyrodniczą w szkołach, artykuły prasowe, zapoczątkował również akcję objęcia ochroną pomnikową drzew w gminach Prudnik i Głuchołazy. Pan Koziarowski wyszukał i odpowiednio przygotował okazy drzew i krzewów do rozpoznania dla młodzieży biorącej udział w olimpiadzie. Komisja konkursowa złożona z pracowników ZOPK,  Nadleśnictwa Prudnik, Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz Starostw Powiatowych w Nysie i w Prudniku skrupulatnie sprawdziła prace, aby wyłonić laureatów konkursu. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na przepyszny obiad, a po nim na uroczyste podsumowanie olimpiady i wręczenie nagród.

Laureatami olimpiady zostali:

I miejsce:   Aleksandra Jankowska  (Publiczna Szkoła Podstawowa w Charbielinie)

II miejsce:  Dominika Chuchla (Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rudziczce)

III miejsce: Zuzanna Trembecka (Szkoła Podstawowa nr 4 w Prudniku)

IV miejsce: Anna Paterak (Publiczna Szkoła Podstawowa w Charbielinie)

V miejsce:  Wojciech Boruszak (Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rudziczce)

VI miejsce: Anna Gucwa (Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie)

VII miejsce: Paulina Bajak (Publiczna Szkoła Podstawowa w Charbielinie)

VIII miejsce:  Mateusz Klemensiewicz (Szkoła Podstawowa w Lubrzy)

IX miejsce: Wiktoria Fogel (Szkoła Podstawowa nr 4 w Prudniku)

X miejsce: Antoni Kwit (Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie)

XI miejsce: Dominik Synowczyński (Szkoła Podstawowa w Lubrzy)

XII miejsce: Filip Hombek (Szkoła Podstawowa w Lubrzy)

XIII miejsce: Jakub Kawalec (Publiczna Szkoła Podstawowa w Jarnołtówku)

XIV miejsce: Paulina Duźniak (Publiczna Szkoła Podstawowa w Jarnołtówku)

XV miejsce: Noemi Pustelniak (Zespół Szkolno- Przedszkolny w Moszczance)

XVI miejsce: Bartosz Szeremeta (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach)

XVII miejsce: Maksymilian Fuchs (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie)

XVIII miejsce: Radosław Dyda (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie)

XIX miejsce: Kinga Żurakowska (Zespół Szkolno- Przedszkolny w Moszczance)

XX miejsce: Paulina Wąsik (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach)

Na ogromne podziękowania zasłużyli również nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu, w tym opiekunowie laureatów: Pan Marek Łobos z Publicznej Szkoły Podstawowej w Charbielinie, Pani Edyta Kruk ze  Szkoły Podstawowej w Rudziczce oraz Pan Ireneusz Trochowski z Szkoły Podstawowej nr 4 w Prudniku.

Sponsorami konkursu byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Nadleśnictwo Prudnik, Urząd Miejski w Głuchołazach, Urząd Miejski w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Nysie.