Asset Publisher Asset Publisher

zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją dębu na niżu i w części wyżynnej oraz świerka w górach. Średni wiek lasów na naszym terenie to 64 lata, a przeciętna zasobność wynosi 260 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 90 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 6 proc. – łegi, czyli lasy porastające żyzne, nadrzeczne tereny
 • 3 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 1 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych (udział rzeczywisty w roku 2008)

 • 28 proc. – dąb
 • 15 proc. – świerk
 • 13 proc. – sosna
 • 10 proc. – brzoza
 • 8 proc. – modrzew
 • 7 proc. – buk
 • 6 proc. – lipa
 • 4 proc. – olsza
 • 4 proc. – jesion
 • 5 proc. – jodła, daglezja, klon, jawor, wiąz, grab, topola, wierzba


Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 17 proc. – I klasa
 • 11 proc. – II klasa
 • 21 proc. – III klasa
 • 15 proc. – IV klasa
 • 11 proc. – V klasa
 • 26 proc. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • 1987 r. – 255 m sześc./ha
 • 1998 r. – 254 m sześc./ha
 • 2008 r. – 260 m sześc./ha