Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy HCVF (skrót of High Conservation Value Forests) czyli lasy o szczególnych walorach przyrodniczych.

 

Link do interaktywnej mapy lasów HCVF