Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Prudnik
Nadleśnictwo Prudnik
77 4363241
77 4067342

ul. Dąbrowskiego 34

48-200 Prudnik

Nadleśniczy
Marek Cholewa
77 4363241 wew. 121
Zastępca nadleśniczego
Andrzej Kwarciak
77 4363241 wew. 311
Główny księgowy
Joanna Zielińska
77 4363241 wew. 611

Dział Nadleśniczego

Jarosław Myśliński
Inżynier nadzoru
Tel.: 77 4363241 wew. 211
Marek Kleczewski
Inżynier nadzoru
Tel.: 77 3463241 wew. 334
Artur Fiałkowski
Komendant posterunku straży leśnej
Tel.: 77 4363241 wew. 221
Piotr Jabłoński
Strażnik leśny
Tel.: 77 4363241 wew. 221
Urszula Firlewicz
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 77 4363241 wew. 131

Dział Zastępcy Nadleśniczego

Elżbieta Paszkowska-Stolarczyk
Specjalista ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 77 4363241 wew. 334
Halina Schweiger
Specjalista ds. użytkowania lasu
Tel.: 77 4363241 wew. 332
Arkadiusz Ziarko
Specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: 77 4363241 wew. 335
Marian Misztak
Specjalista ds. ochrony lasu
Tel.: 77 4363241 wew. 334
Michał Koniarski
Referent ds. użytkowania lasu
Tel.: 77 4363241 wew. 333
Rafał Kasza
Specjalista ds. gospodarki rolnej, łowieckiej i edukacji
Tel.: 77 4363241 wew. 211
Marcelina Wawak
Referent ds. użytkowania lasu
Tel.: 77 4363241 wew. 333
Mieczysława Mitka
Referent ds. sprzedaży
Tel.: 77 4363241 wew. 332

Dział Sekretarza

Wojciech Wicherek
Sekretarz
Tel.: 77 4363241 wew. 671
Romuald Żurakowski
Specjalista ds. transportu
Tel.: 77 4363241 wew. 673
Arkadiusz Żurakowski
Specjalista ds. remontów
Tel.: 77 4363241 wew. 672
Stanisław Duplak
Magazynier
Tel.: 77 4363241 wew. 100
Teresa Krawczyńska
Referent administracyjny
Tel.: 77 4363241 wew. 100

Dział Głównego Księgowego

Patrycja Krajczyk
Księgowa
Tel.: 77 4363241 wew. 612
Grażyna Sobaszek
Księgowa
Tel.: 77 4363241 wew. 612
Małgorzata Joszko
Księgowa
Tel.: 77 4363241 wew. 612
Jolanta Sternal
Kasjer
Tel.: 77 4363241 wew. 613