Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Lasy Nadleśnictwa Prudnik są ostoją bioróżnorodności na terenach pod wpływem intensywnej gospodarki człowieka.

Lista gatunków chronionych występujących na obszarach w zarządzie nadleśnictwa obejmuje 77 gatunków zwierząt, 27 gatunków roślin i 2 gatunki grzybów.

Materiały do pobrania